top of page

Anke Hendrix

"A bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking, because her trust is not on the branch but on her own wings"

Mijn naam is Anke Hendrix en graag wil ik je iets over mezelf vertellen. Als ik de verhalen mag geloven was ik een energiek en ondeugend kind. Meermaals zat ik met mijn handen in de aarde van de bloempotten te wroeten. En hoewel ik telkens kreeg te horen dat dat niet mocht, bleef ik volhouden. Een eigen willetje zoals ze dat noemen. Maar naarmate het ouder worden, merkte ik dat dit eigen willetje – laten we zeggen doorzettingsvermogen – met momenten werd ingeruild voor angst. Buikpijn, een zenuwachtig gevoel… vaak heb ik dit ervaren in mijn kindertijd maar ook in mijn latere leven. Worst-case-scenario’s, piekeren, angst… zaken die me allemaal bekend voorkomen en me vaak een onrustig gevoel hebben gegeven.

Een paar jaar geleden kruisten een opleiding tot lichaamsgericht therapeute mijn pad. Het gaf me een andere kijk op mijn angst, de signalen van mijn lichaam en op wie ik ben. Dat was de start… een start die me zou leiden naar ACT. Door het volgen van de opleiding ACT-professional mocht ik ervaren voor mezelf hoe waardevol deze methodiek is. Het gaf me praktische handvaten. Het leerde me verder kijken dan mijn angst, het leerde mij dat mijn angst en piekergedachten er mogen zijn maar bovenal dat ik er mag zijn. En naarmate dat mijn angst, gedachten en emoties er mogen zijn, neemt mijn angst en onrust ook af. Graag zou ik je ook deze handvatten willen aanreiken in therapie, zodat ook jij dit mag ervaren. Dat je mag ervaren dat je zoveel meer bent dan je angst en piekergedachten, dat jij jij mag zijn!

Anke studeerde eclectische Energetische Natuurgeneeskundige therapie. Een opleiding die valt onder de lichaamsgerichte psychotherapie en een combinatie maakt van de Chinese, Oosterse en Westerse geneeskunde en behandelwijze

bottom of page