top of page
image.png

DGT jongeren

50 jaar

Bekijk meer

In hulpverlening krijg je vaak jongeren die schommelingen ervaren, chronisch

suïcidaal zijn en/of (zelf)destructief gedrag stellen (automutilatie, middelen-

gebruik, agressieproblemen, impulsiviteit), in de knoop liggen met hun identiteit,

een zwakke emotieregulatie hebben en weinig oplossingsmogelijkheden hebben. Gezien er bij deze jongeren de crisissen snel opvolgen, bestaat het gevaar dat er in therapie weinig tot geen ruimte is om aan levensverbeterende vaardigheden te werken. 

Het intensieve vaardigheidstraject ‘Surfen op emoties’ biedt de mogelijkheid om meer zelfinzicht te ontwikkelen, alsook alternatieve vaardigheden aan te leren en in te zetten. Dit is ter ondersteuning van de jongeren, de ouders of ondersteunend netwerkfiguur en de therapeut in het therapeutisch proces.

Wat is ‘Surfen op emoties’?

‘Surfen op emoties’ is een intensieve groepstraining gericht op jongeren die worstelen met bovengenoemde moeilijkheden. De training is gebaseerd op dialectische gedragstherapie (DGT) en volgt het programma ‘Surfen op emoties’ van Rosanne de Bruin (Bruin et al., 2013). 

Tijdens de training worden vaardigheden aangeleerd rond omgaan met heftige emoties en moeilijke gedachten. Jongeren leren eigen gedrag opmerken en analyseren, en werken aan het veranderen van gedrag waarin ze vastlopen.
Het is een vaardigheidstraining, geen groepstherapie.

 

 

Doelgroep

De vaardigheidstraining gebeurt in een groepssetting en richt zich op jongeren uit de middelbare school vanaf 16 jaar die last hebben van overspoelende emoties, (zelf)destructief gedrag en verstoorde relaties. 

 Voorwaarden

      Jongeren

 • Jongeren zijn tijdens de training verplicht in begeleiding bij een psycholoog/psychotherapeut naar keuze of een individueel begeleider die ze op regelmatige basis zien (minimum eenmaal per maand).

 • Jongeren engageren zich voor het gehele traject en nemen hun proces in handen.

 • Jongeren zijn bereid om in de training en hierbuiten te leren reflecteren over hun gevoelens en gedrag, en nieuw gedrag te oefenen.

 • Jongeren engageren zich om tijdens de duur van de training te stoppen met middelengebruik en zelfdestructief gedrag.

 • Jongeren zorgen voor de terugkoppeling naar hun eigen hulpverlener.  

 • Jongeren kopen het werkboek aan om de training te kunnen volgen: Bruin, R. D., Koudstaal, A., & Muller, N. (2013). Surfen op emoties. Werkboek dialectische gedragstherapie voor jongeren (DGT-J).

      Ouder(s) of ondersteunend netwerkfiguur

 • Stimuleren de jongeren in hun traject. 

 • Zijn aanwezig op en engageren zich voor de 8 ouder-/ netwerksessies. 

 

       Hulpverleners

 • Stimuleren de jongeren in hun traject. 

 • Integreren de vaardigheden in therapie/ begeleiding en reflecteren hier samen over met de jongere. De hulpverlener volgt dit mee op. 

 • Zijn op de hoogte dat ‘Surfen op emoties’ een intensieve vaardigheidstraining is die geen vervanging is van de lopende therapie.

 

DGT team

Waar en wanneer? 

Momenteel loopt het traject voor de groep die startte in oktober 2022. Deze vindt steeds plaats op zaterdagvoormiddag van 10u tot 12u. In April 2023 start een nieuwe DGT-groep, deze sessies vinden steeds plaats op woensdag avond. De uren waarop deze plaatsvinden zijn nog niet vastgelegd.

De groepen bestaan steeds uit een groep van maximum 8 jongeren ondersteund door 2 DGT-begeleiders.

Beide trainingen gaan door bij praktijk Liria in de Trekschurenstraat 18A te Hasselt. 

Verloop & kostprijs 

Het traject is opgedeeld in 4 modules waarbij er enkele herhalingssessies zijn ingebouwd, alsook ouder-/netwerksessies.

De intake bedraagt €80, per jongeren sessie en herhalingssessie betaal je €60 en per ouder-/netwerksessie betaal je €75.

De betaling kan in termijnen betaald (8x €255) worden of éénmalig (€1990) in zijn geheel. 

*In 2023 start er een nieuw DGT-traject maar hier zijn momenteel nog geen vaste data voor.

- Module 1: Observeren & participeren (4 sessies)

 22 oktober 2022

  5 november 2022

12 november 2022

19 november 2022

Herfstvakantie van 31/10 t.e.m. 6/11

- Module 2: Emoties reguleren (6 sessies)

26 november 2022

  3 december 2022

10 december 2022

17 december 2022

  7 januari 2023

14 januari 2023

Kerstvakantie van 26/12 t.e.m. 8/1

 

- Herhalingssessie module 1: 21 januari 2023

- Module 3: Frustratietolerantie (6 sessies)

28 januari 2023

  4 februari 2023

11 februari 2023

18 februari 2023

  4 maart 2023

11 maart 2023

Krokusvakantie van 20/2 t.e.m. 26/2

 

- Herhalingssessie module 1: 18 maart 2023

- Module 4: Interactie met anderen (6 sessies)

25 maart 2023

  1 april 2023

22 april 2023

29 april 2023

  6 mei 2023

13 mei 2023

Paasvakantie van 3/4 t.e.m. 16/4

- Ouder-/netwerksessies (8 sessies)

telkens op dinsdag van 18u30 tot 20u30 (1x/maand)

  8 november 2022

  6 december 2022

10 januari 2023

  7 februari 2023

  7 maart 2023

18 april 2023

  9 mei 2023

13 juni 2023

Hoe schrijf ik een jongere in?

Aanmelding kan op verwijzing van een behandelend arts, psycholoog/psychotherapeut of een jeugdhulpvoorziening via de website https://www.praktijkliria.be/afspraak
Deelname kan pas na een kennismakingsgesprek, waarbij samen bekeken wordt of ‘Surfen op emoties’ aansluit bij de verwachtingen. 

In dit filmpje krijg je wat meer uitleg over Emotie Regulatie van Marsha Linehan.

Vind je het Engels moeilijk te volgen? 

Zo zet je de ondertiteling in het Nederlands :

 • Ga naar de knop "instellingen"

 • Klik op "ondertiteling"

 • Klik op "automatisch vertalen"

 • Klik op "Nederlands"

bottom of page