top of page

Ons privacy- en cookiebeleid

Als praktijk vinden wij het belangrijk om ons aan de Belgische wetgeving m.b.t. de privacybescherming en gegevensverwerking te houden om je zo veilig mogelijk te informeren en je gegevens vertrouwelijk te kunnen achterlaten bij aanmelding op onze website.
 

Privacybeleid

 

Alle informatie over welke persoonsgegevens Praktijk Liria verwerkt en hoe wij hier op een correcte manier mee omgaan, kan u hieronder terugvinden:

1. Privacy statement & policy
2. Persoonsgegevens in het bezit van Praktijk Liria
3. Verwerking van de persoonsgegevens door Praktijk Liria
4. Uw rechten
5. Veiligheidsbeleid
6. Doorgifte
7. Minderjarigen
8. Klachten
9. Contactgegevens

1. Privacy statement & policy


Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken.
Door gebruik te maken van de website en andere diensten van Praktijk Liria gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door ons verwerkte persoonsgegevens.
Praktijk Liria behoudt zich het recht om deze Privacy statement & policy ten alle tijde te wijzigen. 
Deze privacy verklaring treed in werking op 21 oktober 2021

2. Persoonsgegevens in het bezig van praktijk Liria

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door ons verzameld en verwerkt worden, onder meer gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt, zoals :
Identificatie- en contactinformatie : je naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum;

Hulpvraag, …;
Informatie betreffende de diensten die u wenst te raadplegen;
Klachten of feedback : Opmerkingen, suggesties, …;
Andere gegevens en inhoud die door uzelf zijn uitgewisseld, gecommuniceerd of gedeeld met de therapeut.

3. Verwerking van de persoonsgegevens


Persoonsgegevens worden door Praktijk Liria voor volgende doeleinden verwerkt:


- De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u, alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze        facturen, al dan niet via derden.
- Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te verwijderen en/of contact op te nemen met andere zorgverleners.
- De continue verbetering van onze begeleiding binnen Praktijk Liria.
- Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van informatie.
- Het naleven van de op Praktijk Liria van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin.
- Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden

4. Uw rechten

Hieronder volgt een opsomming van uw rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, of deze van toepassing is/zijn en hoe u deze kan laten gelden:

 

U beschikt in beginsel over volgende rechten:
- Recht op informatie/de plicht om te informeren
- Recht om de toestemming in te trekken
- Recht op inzage
- Recht op rectificatie
- Recht op bezwaar
- Recht op gegevenswissing
- Recht op beperking van de gegevensverwerking

- Recht aan overdraagbaarheid van gegevens
- Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

 

Denk hierbij vooral aan fiscale en sociale wetgeving:


- Overdraagbaarheid : Indien u van dienstverlener wilt veranderen zullen wij uw persoonsgegevens in een digitaal leesbaar        standaardformaat, aan de nieuwe organisatie overhandigen.
- Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
- Bezwaar tegen gegevensverwerking. Dit is enkel van toepassing indien uw gegevens gebruikt worden voor direct marketing.

5. Veiligheidsbeleid

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, nemen wij alle redelijke maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen.
Zowel op technisch, als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende veiligheidsniveau te voorzien en dit op volgende manieren:
- De software waar gegevens in bewaard worden zijn standaard beschermd met inlog gegevens en een persoonlijk wachtwoord.
- Onze medewerkers zijn volledig ingelicht in verband met het veilig omgaan van uw persoonsgegevens en dossier en zijn door hun arbeidsovereenkomst tot geheimhouding verplicht.
- Er worden geen gegevens op papier bijgehouden, aangezien de mogelijkheid om zich online aan te melden en de gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.
 

Het verleden leert ons dat geen enkel risico volledig wordt vermeden. Mochten wij op de hoogte zijn van ongeoorloofde toegang tot onze IT-systemen of onrechtmatige wijziging, beschadiging of mogelijk verlies van uw gegevens, zullen wij onmiddellijk ingrijpen om dit risico tot een minimum te beperken en in de toekomst te vermijden. Hierdoor zal ook de mogelijke schade voor u zeer beperkt blijven.

Praktijk Liria zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan. Rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Praktijk Liria met betrekking tot deze gegevens en met onze missie om correct vragen van cliënten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

6. Doorgifte

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van cliënten beheer en boekhouding.
Soms hebben wij toelating om gegevens over u door te geven en soms zijn wij hiertoe wettelijk verplicht. Dit is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden of overheidsinstanties het recht hebben gegevens bij ons op te vragen. Hierbij worden de regels rond beroepsgeheim evenwel steeds gerespecteerd.

7. Minderjarigen

Wij verzamelen of verwerken nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om gebruik te maken van onze dienstverlening en om daarna rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.
Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zullen wij deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit onze bestanden.

8. Klachten

Mocht u niet akkoord gaan met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, uw rechten respecteren of met deze privacy verklaring, laat het ons eerst weten zodat wij hierop gepast kunnen reageren.
U kan altijd klacht indienen bij de Gegevens-beschermingsautoriteit (GBA) via, Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL of telefonisch via 02 274 48 00.

9. Contactgegevens 
 

Praktijk Liria
Trekschurenstraat 18A, 3500 Hasselt
+32 472 17 35 04
intake@praktijkliria.be

Praktijk Liria maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikservaring en voor de verzameling van webstatistieken onder de bezoekers aan onze website.

1. Wat zijn cookies?
2. Gebruik van cookies

3. Welke cookies gebruiken wij?

4. Cookie instellingen in verschillende browsers

5. Afmelden 

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaats wordt wanner u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (session cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (permanente cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoudt van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen makkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak of behoeften.
In deze cookies kunnen persoonsgegevens opgeslagen worden, hetzij met uw toestemming, hetzij omdat dit technisch noodzakelijk is voor het gebruik van de website.

2. Gebruik van cookies

Door gebruik te maken van een website, gaat u akkoord met het gebruik en het opslaan van bepaalde noodzakelijke cookies op uw computer of mobiel apparaat. Voor andere niet-noodzakelijke cookies wordt uw toestemming gevraagd bij het openen van de website.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaats of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. In sommige gevallen kunt u dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. U kunt daarnaast aangeven of u al dan niet toestemming geeft dat de website tracking cookies plaatst en deze keuze te allen tijde wijzien.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Hier vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren.
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

3. Welke cookies gebruiken wij? 

- XSRF-TOKEN (voor beveiligings redenen, per sessie, essentieel)
- hs (voor beveiligingsredenen, per sessie, essentieel)
- svSession (wordt gebruikt in connectie met de login van de gebruiker, 2 jaar, essentieel)
- SSR-caching (om te achterhalen door welk systeem de website werd weergegeven, 1 minuut, essentieel)
- _wixCIDX (voor systeem monitoring/ debugging, 3 maanden, essentieel)
- _wix_browser_sess (voor systeem monitoring/ debugging, per sessie, essentieel)
- consent-policy (voor cookie banner parameters, 12 maanden, essentieel)
- smSession (om sitegebruikers die ingelogd zijn te identificeren, per sessie, essentieel)
- TS* (voor beveiligings- en anti-fraude redenen, per sessie, essentieel)
- bSession (voor metingen naar de effectiviteit van het systeem, 30 minuten, essentieel) fedops.logger.sessionld (voor metingen naar de stabiliteit en effectiviteit, 12 maanden, essentieel)

- wixLanguage (voor meertalige websites om de voorkeurstaal te bewaren, 12 maanden, functioneel)

 

Daarnaast maken we ook gebruik van Google Analytics, indien je graag meer wenst te weten over het gebruik hiervan op onze website kan je deze link raadplegen :
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gtagjs_google_analytics_4_-_cookie_usage

4. Hoe krijg je toegang tot de cookie instellingen in de verschillende browsers?

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Google Chrome

Cookie settings in Safari (OS X)

Cookie settings in Safari (iOS)

Cookie settings in Android

5. Afmelden 

Wanneer je niet wenst dat Google Analytics je gegevens gebruikt, kan je je met de volgende link afmelden:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

50 jaar

Cookiebeleid

We hopen dat je weet hebt van ons privacy- en cookiebeleid zodat wij onze professionaliteit in onze ondersteuning en al hetgeen hier betrekking op heeft kunnen blijven garanderen. 

Wij danken je voor je vertrouwen, 

Het Liria-team

bottom of page